Deelsessies

Gedurende de dag werden er verschillende deelsessies aangeboden. Alle deelsessies zijn tot stand gekomen door de partners in de Landelijke Aanpak Zwerfafval, te weten Rijkswaterstaat, NVRD en NederlandSchoon.

Ochtendsessies:

Middagsessies

 

 • Gedragsbeïnvloeding


De laatste jaren is gedragsbeïnvloeding een belangrijk thema bij de aanpak van zwerfafval. De basis heeft iedereen gehoord, maar gemeenten passen het nog beperkt toe. Begin met de eenvoudige zaken waarvan het effect al lang bewezen is. De B3: bakken, boodschappen en belonen.

 

‘Laaghangend fruit, pluk het gewoon’

“Zorg dat bakken opvallen”, zei Addie Weenk van Rijkswaterstaat. “In Rotterdam hebben ze pilots gedaan met appeltjesgroene afvalbakken en dat werkt. Het haalt twee derde meer zwerfafval op dan de gangbare grijze bakken. Het effect blijkt er ook te zijn op langere termijn.”

‘Laten we trots zijn op onze afvalbakken’

Plaats een schoonboodschap op je wagens en werkkleding zodat mensen steeds herinnerd worden aan schoon. “Belangrijk is om de boodschap positief te formuleren, dus heb het over schoon in plaats van vies. Zorg ook voor een handelingsperspectief in de boodschap, zeg concreet wat mensen moeten doen.”

‘Handhaven laat zien dat het je ernst is’

Handhaven is een aanvullend instrument, maar werkt alleen als de ervaren pakkans groot is en je voldoende handhaafcapaciteit hebt. Weenk tot slot: “Handhaven communiceert als een norm: het laat zien dat het je ernst is.”

Bekijk hier de presentatie


 • Binnenwaterrecreatie


  Na de successen van de Schoonste Stranden Verkiezing heeft NederlandSchoon dit jaar een pilotaanpak ontwikkeld voor binnenwaterrecreatiegebieden. Met een focus op stranden, jachthavens en recreatieplassen.


  ‘Het waterpakket helpt j
  achthavens schoon te houden met bezoekers’

  De Watersportbond, de Hiswa, IVN en stichting de Blauwe Vlag hebben een waterpakket ontwikkeld voor jachthavens. Beerling: “Waterbeheerders kunnen dit pakket met onder meer afvalbakken, schepnetten, grijpers en opruimposters aanschaffen in de webshop. Hiermee kunnen ze hun gasten motiveren om afval weg te gooien in de bakken en afval in water te voorkomen.”

  ‘Posters, zichtbaar schoonmaken en zakjes uitdelen bleken succesvol in onze recreatiegebied-pilot’

  Alette Beerling van NederlandSchoon: “In recreatiegebied Het Hulsbeek is dit jaar geëxperimenteerd met opvallende posters en stickers.” Ook werd op strategische momenten zichtbaar schoongemaakt. Verder hebben de beheerder en lokale horeca zich als ‘gastheer’ opgesteld en deelden bezoekers speciale afvalzakjes uit. Met succes. “Er lag minder zwerfafval en de volgende dag hoefde minder te worden opgeruimd.” Komend jaar proberen de partijen om ook voor binnenwaterrecreatiebeheerders een pakket te ontwikkelen om aan de slag te gaan. Henk Klein Teeselink van NederlandSchoon: “Hulsbeek was dit jaar de eerste pilot. Uiteindelijk werken we toe naar een laagdrempelige aanpak die ieder binnenwaterrecreatiegebied kan inzetten.”

  ‘De basis op orde houden, daar begint het mee’

  Klein Teeselink geeft alle aanwezigen nog als tip mee: “Het begint altijd met de basis op orde hebben. De meeste vervuiling op drukke dagen in recreatiegebieden start bijvoorbeeld na drie uur ’s middags en dan gaat het snel. Als je op tijd begint met schoonhouden is het niet heel veel werk om het bij te houden.” 

  Bekijk hier de presentatie 

 

 • Aan de slag met zwerfafval in winkelgebieden

Kennis is nodig voor meer bewustwording in winkelgebieden. Met name kennis over de meerwaarde van schoon.

'De drie-eenheid van schoon, heel en veilig’

Schoon wordt heel onbewust meegemaakt. Je denkt er niet direct over na. Schoon valt niet op, maar is wel belangrijk voor de beleving. “In winkelgebieden heeft schoon invloed op consumentengedrag.” Het gebied om je supermarkt moet wel heel vies zijn, wil je er niet heen gaan. Maar bij een keuze tussen twee gelijke winkelgebieden speelt schoon mee als afweging voor een bezoek.

‘De juiste informatie over schoon ontbreekt vaak nog’

Iedereen heeft een ander idee en dat is vaak niet gestoeld op concrete informatie. Je hoort “het is daar altijd een zooitje” bijvoorbeeld. Met meer concrete informatie wordt agenderen eenvoudiger. Het scheelt of je met een econoom of iemand van stadsbeheer praat bij de gemeente. Met wie heb je te maken? En wie let op de relatie tussen stadsbeheer, economie en andere diensten? De betrokkenheid van ondernemers is in het begin vaak nog laag. Dit betekent niet dat je weinig voor elkaar krijgt, maar wel dat je sturend moet optreden. Er zijn heel veel zelfstandige ondernemers die het zwaar hebben, 60 of 70 uur in de winkel staan en daardoor weinig tijd en aandacht hebben voor schoon. Dat betekent niet dat je er niks mee kan, maar wel dat je je daar bewust van moet zijn.

‘Schoner betekent 20% langere verblijfsduur’

Ook betekent het 10% meer uitgaven in schone winkelgebieden. Mensen voelen zich veiliger en socialer in een schoon winkelgebied (het begin van beleving). Schoon is te vaak een sluitpost in het Keurmerk Veilig Ondernemen, maar staat vooraan bij Schoon, Heel en Veilig. Schoon is belangrijk voor het veiligheidsgevoel. Samen zitten met mensen die over schoon gaan helpt.

Bekijk hier de presentatie


 • Participatie: het geheim van succesvolle opruimacties

Tommy Klein is initiatiefnemer Project Schone Schie en eigenaar van BlueBoost. Hij inspireert wereldwijd mensen om afval op te rapen. Hij vertelt zijn persoonlijke succesverhaal over zijn project Schone Schie en laat zien hoe moderne middelen een nog groter effect teweeg kunnen brengen.


‘The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it'

Door zelf in actie te komen kun je een hoop bereiken. Tommy is elke dag een half uur eerder opgestaan om het afval bij de Schie te verwijderen. Door dit op verschillende social media-platforms te delen, heeft hij de aandacht getrokken van de media en wereldwijd miljoenen mensen geïnspireerd.

‘If you think you are too small to make a difference, try to sleep with a mosquito in the room’

Tommy heeft talloze kilo’s afval bij de Schie opgeruimd door een beetje van zijn tijd op te offeren. Als één persoon zo’n groot verschil kan maken, wat kun je dan wel niet bereiken met honderd man?

‘Probeer je bij pech de auto te duwen, dan staan er voor je het weet mensen klaar om hierbij te helpen’

Het schoonhouden van de omgeving heeft een sneeuwbaleffect. Als je er mee begint gaan er vanzelf steeds meer mensen meehelpen.

Bekijk hier de presentatie

 

 • Schoon Belonen: waar staan we?


Een stand van zaken aan de hand van drie praktijkvoorbeelden. Hoe hebben ROVA en de gemeenten Soest en Huizen Schoon Belonen toegepast?

 

‘Wat we willen uitstralen is dat afval niet bestaat’

In de gemeente Huizen doen ze mee aan de Schone Avond4Daagse. “Afval moet grondstof worden”, aldus Peter Posthuma, teamleider bij gemeente Huizen. Ze scheiden twee afvalstromen. Wat is belangrijk? Zichtbaar schoonmaken en actieve communicatie. De buurt was na de Schone Avond4Daagse vele malen schoner dan normaal. Alles was opgeruimd. “Ze hadden plezier en alles was schoon. Waarom doen we mee? Voor onze kinderen en kleinkinderen.”
 
‘We belonen in educatieve middelen’

ROVA verzorgt de afvalinzameling voor 18 gemeenten. Mooi Schoon ondersteunt opschoonacties door vrijwilligers. Aan het begin van de pilot is ROVA gestart met 75 scholen. “Nu zijn dit er 130”, zegt Lajendra Garst. Ze scheiden afval en ruimen zwerfafval. “We halen alleen de grondstoffen op, met restafval bemoeien wij ons niet.” De school adopteert een gebied en krijgt hesjes en grijpers en een startpakket met onder meer posters, stickers en zwerfafval sorteerlijsten. De lijsten leveren weer waardevolle informatie voor ROVA. In iedere gemeente is een feestelijke aftrap gehouden met wethouder en iedereen zet zijn handtekening. “Alle scholen zijn positief dus we gaan gewoon door.”
 
‘Zorg dat de beloning aansluit op de behoefte’

In Soest zijn 25 deelnemers aangehaakt bij Schoon Belonen. Wat is belangrijk bij de sportclubcampagne? Henk Dillingh, beleidsadviseur in Soest: “We hebben twee doelen: scholen en maatschappelijke organisaties stimuleren bij het schoonhouden van Soest. Ten tweede afval scheiden zichtbaar maken buitenshuis. Soest is daarom twee jaar geleden gestart met de Grondstoffenrace. Er zijn in totaal 80 clubs benaderd. “We steken vooral energie in de intrinsiek gemotiveerden.” Er doen in totaal negen sportclubs mee. Hoe blijf je clubs motiveren? “Kijk of er binnen de club een aantal mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om het project onder de arm nemen. Het is de kunst om daar naar te kijken,” voegt projectcoördinator Marcel Stukker toe. 

Bekijk hier de presentatie


 • Met andere ogen naar de openbare ruimte kijken

  Jan Dirk van der Burg is fotograaf en zelfbenoemd expert op gebied olifantenpaadjes. Hij maakte er zelfs een boek over. Wat zijn deze olifantenpaadjes en wat leren ze ons over afvalbakbeleid?


  'Mensen accepteren geen omweg'
   
  “Nederland is het enige land dat de term olifantenpaadjes gebruikt. Het betreft de onbedoeld anarchistische paadjes in ons landschap, de consequent afgesneden routes, en ze fascineren me mateloos. Het olifantenpaadje is altijd korter. Dit leert ons dat als het doel in zicht is, mensen geen omweg accepteren. Auto’s nemen ook olifantenpaadjes. En soms zie je zelfs twee paadjes: bij slecht weer zie je dat mensen langs het bestaande olifantenpad lopen omdat ze geen natte voeten willen." 

  'Gedrag moet leidend zijn voor een ontwerp, esthetiek de 2e viool'

  "Gemeenten verzetten zich met nieuwe hekken of met boomstammen om dit gedrag van mensen te sturen, maar het werkt vaak niet. Daaruit blijkt dat bedachte routes en gebruikersroutes vaak niet op elkaar inhaken. Stedenbouwkundigen en architecten zouden dus eigenlijk anders moeten denken: ze zouden minder van esthetiek moeten uitgaan, en meer van de makkelijkste route. 

  'Een afvalbak geeft de openbare ruimte kwaliteit'

  "Dat geldt natuurlijk ook voor de plaatsing van afvalbakken in een ontwerp. Vanuit esthetische overweging wordt vaak gekozen voor onopvallend - grijs of donkergroen, plus een plek in de luwte. Maar dat maakt de afvalbakken minder bruikbaar, en daardoor minder effectief. Zonde, want het zwerfafval dat dit oplevert doet de ervaring van de openbare ruimte geweld aan. Zeker, de afvalbak heeft imagoprobleem. Maar de afvalbak is geen noodzakelijk kwaad, maar juist een item dat openbare ruimte kwaliteit geeft." 

  Bekijk hier de presentatie


 • Educatie: effectieve gedragsbeïnvloeding van leerlingen


  Als je het gedrag van kinderen positief wilt beïnvloeden met educatie, helpt het als je inhoud, vorm en timing goed afstemt op de leerlingen die je voor je hebt. Anjo Travaille van adviesbureau Bovenkamers gaf tips en tricks voor effectieve maatregelen.


  ‘De effectiviteit van een afval-les hangt samen met de inhoud, het materiaal en vorm’

  “Bij de beïnvloeding van het gedrag wordt geprobeerd om slimme manieren te vinden om positief automatisch gedrag uit te lokken”, licht Anjo Travaille van adviesbureau Bovenkamers toe. “Bijvoorbeeld door voetstappen op de vloer, die de automatische weg naar de prullenbak in gang kunnen zetten.” Het is belangrijk om nadruk te leggen op positief geformuleerd gedrag “hou het schoon”, in plaats van “ruim de rommel op”. Alleen in het eerste geval wordt het gewenste automatisme voor schoon in gang gezet.  

  ‘De best bruikbare momenten zijn speciale verandermomenten’


  Leerlingen moeten allereest open staan voor nieuw gedrag. Travaille: “Speciale momenten zijn daar het meest geschikt voor. Bijvoorbeeld het begin van het schooljaar of een gecreëerd moment zoals een opschoon-event”. Benut vervolgens gedragsprincipes. Zoals het communiceren van de sociale norm, het benoemen van het gewenste gedrag en belonen. Ook autoriteit en deskundigheid kunnen dit doel dienen: “Als bijvoorbeeld de coach van de lokale voetbalclub het zegt”. In de lessen van NederlandSchoon zit veel consistentie en commitment: zaken die ook bijdragen bij het aanleren van nieuw gedrag. Het volgende principe betreft weerstandsreductie: als je wilt verleiden tot ander gedrag moet je ook altijd rekening houden met bestaande weerstand. Maak daarom het gewenste gedrag zo makkelijk en logisch mogelijk.

  ‘Laat zwerfafval in meerdere lessen terugkomen, toegepast op de specifieke leerlingengroep’

  Het werkt het beste als leerlingen zelf actie ondernemen, aldus Travaille. “Maak van opruimen ook nooit een straf om negatieve associatie te voorkomen. Hij wijst op de mooie educatieve voorbeelden op www.aandeslagmetafval.nl. Voor jonge kinderen een meer speelse aanpak dan voor de wat grotere. “Maak het bijvoorbeeld onderdeel van aardrijkskunde of Nederlands, zodat het herhaald wordt en heel normaal wordt. Ook de vernieuwde zwerfafvalbattle is een leuk spel: kinderen hebben daarbij geen behoefte aan uitleg, die gaan hiermee gewoon lekker aan de slag.”

  Bekijk hier de presentatie

 • Evenementen

Aan de hand van inspirerende en creatieve voorbeelden van zwerfafvalaanpak zoomen we in op zowel grote als kleine evenementen. Organisaties die zich inzetten voor een schone omgeving geven aanbevelingen over verschillende manieren om het gedrag te beïnvloeden.
 
‘Evenementen hebben een enorm bereik en het publiek is daar ontvankelijk voor boodschappen’


“Gemeenten zien steeds vaker de meerwaarde van evenementen als voorbeeldrol”, geeft Laura van de Voort van Green Events aan. "De afvalaanpak leuk houden werkt positief op de beleving en gedrag van de bezoekers." Petra Streng van ROVA: “De inzet van afvalmachine Re-pete waar zo’n 50.000 plastic bekers met luchtdruk zijn ingeschoten en de pratende en boerende afvalbak op het Bevrijdingsfestival in Zwolle waren een groot succes.”
 
‘Blijf experimenteren met verschillende manieren  om schoon gedrag van bezoekers positief te beïnvloeden’

“Samenwerking en het uitproberen tot het gewenste resultaat is bereikt, zijn de factoren voor succes. Houd hier altijd rekening mee”, besluit Petra Streng. Door vanuit de gemeente in een vroeg stadium met evenementenorganisatoren om tafel te gaan zitten, kun je schoon en de aanpak van zwerfafval op de agenda van evenementen krijgen. Daarnaast werkt het aanbieden van een toolkit en menukaart goed om evenementen het zetje in de juiste richting te geven.

“Naast het opvoeden van werknemers, toeschouwers en jeugdspelers zet FC Volendam zich maatschappelijk in voor een schoon stadion en omgeving.”

Dit doet FC Volendam onder andere door het inzetten van de Wonderboyz. Met deze intelligentie kunnen ze in principe “normaal” functioneren in de maatschappij, maar door andere beperkingen, met name op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid, hebben ze de nabijheid van begeleiding nodig. Onder deze begeleiding houden deze wonderboyz 1 a 2 dagen in de week het stadion en de omgeving schoon. Verder past FC Volendam de evenementenaanpak toe in het stadion en op de looproutes naar het stadion. Op deze looproutes komen onder andere extra afvalvoorzieningen te staan die na afloop weer worden opgehaald en geleegd.

Bekijk de presentatie van Stichting Nederland Schoon
Bekijk de presentatie van FC Volendam
Bekijk de presentatie van Green Events Nederland
Bekijk de presentatie van ROVA


 • Schone wegen en OV gebieden

Voor schone wegen en ov-gebieden heeft NederlandSchoon een aanpak ontwikkeld die gemeenten op maat moet helpen om te zorgen dat de omgeving schoner blijft.


Waar je je veilig voelt, gedraag je je schoner’

OV gebieden staan op nummer twee van vervuilde plaatsen. Dit jaar is daarom een maatwerkaanpak bij station De Vink uitgevoerd. De insteek was breed: ‘het verbeteren van beleving en sociale veiligheid’. Er zijn diverse maatregelen genomen, zoals betere afvalbakken en verlichting, er zijn welkomsborden geplaatst en er is een grote schoonmaak gehouden. Ook is een enorme aansprekende muurschildering in het tunneltje onder het spoor aangebracht. Verschillende gemeenten werkten mee en die zijn letterlijk terug te zien in de muurschildering met een vink in het midden. Alette Beerling van NederlandSchoon: “Men heeft nu al het gevoel dat er minder zwerfafval ligt. Een positieve beleving van bezoekers heeft dus een gunstige invloed op zwerfafvalgedrag.”

‘Zorg voor goede en opvallende voorzieningen’

Voor de schone wegen aanpak is een pilot in Hoogeveen uitgevoerd waarbij gezocht is naar oplossingen voor vervuiling langs snelwegen. Eerst is de reis van de automobilist nauwkeurig bekeken; de route leidt langs tankstations, verzorgingsplaatsen, carpoolplaatsen. Op al deze plekken is er nu extra aandacht voor het verminderen van afval. Door goede samenwerking met vele partijen, wegbeheerders en lokale ondernemers is de pilot geslaagd. Wilma Middel van Rijkswaterstaat: “De interventies spelen in op Motivatie, Capaciteit en Gelegenheid. Allereerst moet de basis op orde zijn: breng je voorzieningen op orde en hou dat goed in de gaten.”

‘Waar interventies zijn gedaan, is de vervuilingssnelheid lager’

Naast die goede basisvoorzieningen is ingezet op uniforme communicatie om met zijn allen, samen, het zwerfafval te verminderen. Praktische uitwerkingen zijn bijvoorbeeld handige afvalzakjes voor in de auto en voetstap-prints met de route naar een vuilnisbak. Bij de lokale McDonalds is een zebrapad geverfd die ook een duidelijke looproute naar de afvalbakken is. Met het oog op buitenlandse chauffeurs zijn ook Engelstalige borden toegevoegd: Let’s keep it clean together. Middel: “We proberen mensen in de openbare ruimte te laten doen wat ze al thuis doen. De eerste resultaten laten zien dat dit succes heeft: het is minder snel vuil op de interventielocaties.”

Bekijk hier de presentatie


 • Moeten we meer monitoren?

 

Zwerfafval heeft een negatief effect op onze leefbaarheid, onze gezondheid, en het zorgt voor verlies van grondstoffen en hoge kosten. Daarom is het belangrijk dat schoon de norm wordt. Hoe kan monitoring daar een bijdrage aan leveren? Het publiek wordt uitgenodigd om daar actief over mee te denken en te praten aan de hand van stellingen. 


Als we het schoner willen maken dan is het van belang vast te kunnen stellen waar we nu staan en waar we heen willen. Zo kunnen we een gedeelde beleidsinformatiebasis realiseren, kan een adequatie methode voor monitoring aan LAZ-doelen gekoppeld worden en kan een advies bij landelijke beleidsdoelen tot stand komen. Een vernieuwde meetmethode biedt hier handvatten toe, en leidt in het ultieme geval tot een benchmark waarop we ons kunnen richten. Op dit moment verzamelt de LAZ informatie over wat er allemaal al gebeurt: binnen RWS en bij gemeenten. Hoe wordt hierover gedacht?


Stellingen

'Monitoren zwerfafval doen ze maar bij de landelijke overheid'

Daar is iedereen het unaniem over oneens.

'Binnen gemeente maken we gebruik van CROW beeldsystematiek'

De meningen zijn 50/50 verdeeld.  Gehoord: “Ik zou beleving ook wel eens willen meten”

'Binnen onze gemeente monitoren we op schoonbeleving'

Bijna niemand is het eens met deze stelling. “Schone beleving is een lastig onderwerp," wordt gezegd. "Het is echt persoonsgevoelig. Wij monitoren bijvoorbeeld op de hoeveelheid klachten. Maar waarom nemen die toe? Is er meer aandacht voor het thema? Of is het echt zo schrikbarend? Het ligt ook aan het gebied. Het doel is minder klachten. Maar hoe ga je dat doen?”

'Verlies van grondstoffen middels zwerfafval is beperkt. Hier moeten we geen energie in steken'

Men is het vooral oneens. 

'Het effect van zwerfafval op de gezondheid van mens en dier is richting burgers het beste argument om hun gedrag te veranderen.'

Men reageert verdeeld. “Je wilt bewustwording over zwerfafval. Dus als ik voorlichting geef op een basisschool dan komen ook de vogels met plastic aan bod. Ja, dat is zielig. Maar het is wel de werkelijkheid.” 

'Door de kosten van zwerfafval in beeld te brengen kan ik beter maatregelen afwegen'

Hier is iedereen het bijna unaniem over eens, want: “We hebben de kosten in beeld van onze inzet. Maar er is ook veel participatie, en dat krijgen we moeilijk in kaart.”

Bekijk hier de presentatie


 • Social media voor een schone buurt 


   

In Nederland maken 13 miljoen mensen gebruik van sociale media, en een heel groot deel van hen maakt zelfs dagelijks gebruik van deze kanalen. Dit maakt het krachtige platformen, indien juist gebruikt, om met je doelgroep te communiceren.

 

‘Gemeenten hebben vaak voor ieder project een Facebook-pagina, maar wie beheert dit allemaal?’

Er komen steeds meer social media kanalen, dit leidt soms tot versnipperde communicatie. Vraag je goed af hoe je het klantcontact goed gaat beheersen. Zorg dat je organisatie op orde is, nieuwskamers waar centraal verschillende social kanalen beheerd worden, kunnen hiervoor een oplossing bieden.

‘Het gaat om een brede communicatiestrategie waar social media een rol in kan spelen’

Almere in de peilingen: de krant wordt nog steeds gebruikt als bron voor gemeentelijke inspiratie, social media nu nog nauwelijks. Je hebt ook nog steeds de (lokale) krant nodig.

‘Je wilt niet alleen positieve likes hebben, je wil reacties uit de stad krijgen’

Social media is een kwestie van experimenteren en oefenen. Niet alles werkt of heeft een hoge nieuwswaarde.

Bekijk hier de presentatie


 • Zwerfafval in MVO beleid

 

Anna Chojnacka van GoodUp werkt met bedrijven, gemeenten en andere organisaties die weten wat ze willen betekenen in de samenleving. Ze helpt hun doelen in de praktijk te brengen. ‘Zwerfafval is een complex probleem met veel uitdagingen. Deel dat met zoveel mogelijk mensen.’ ‘Als je jouw idee deelt en medestanders krijgt, zorgt dat voor meer impact’

“Een duidelijk doel scherp hebben is zeer belangrijk”, aldus Chojnacka. “En ook, wat is je handelingsperspectief en is er een match tussen persoon en organisatie?’ In de crowd, of op een platform kun je jouw ideeën delen met anderen. Chojnacka laat de verschillende niveaus van sociaal ondernemen zien. Het oude ‘een keertje vrijwilligerswerk doen’ (1.0) tot online zoeken naar zoveel mogelijk partners voor de ideeën die je medewerkers hebben en online plaatsen (4.0). “Zo wordt mvo een onderdeel van je organisatie-dna.”

‘Hoe beter je jouw verhaal op een rij hebt, hoe makkelijker je goede mensen aantrekt’

Laat werknemers samen passende projecten doen. Zet ideeën van je medewerkers online, zoek naar medestanders en ‘activeer zo de power van the crowd’. In organisaties zit vaak nog veel onbenut potentieel, die je hiermee gericht kunt inzetten. “Vaak is iemand aangenomen voor een bepaalde taak, maar heeft deze persoon nog veel meer te bieden. Zo heeft Booking.com het platform ‘Booking cares’ ontwikkeld voor medewerkers, met participatieprojecten voor duurzamer toerisme.”

‘Ook voor zwerfafval is de ‘crowd’ heel geschikt’

De ‘crowd’ is volgens Chojnacka een hele goede manier om vanuit verschillende invalshoeken te kijken hoe het probleem op te lossen. “Het is complex en heeft veel verschillende uitdagingen. Op deze manier krijg je expertise van verschillende gemotiveerde mensen. “Dat kan een brede en structurele oplossing voor dit probleem flink versnellen.”

Bekijk hier de presentatie 


 • Naar een schone openbare ruimte

Onze beleving van de openbare ruimte heeft verschillende invalshoeken en kan op verschillende manieren worden beïnvloed. Gaat het om de schoonbeleving of om de feitelijke schoonheid?

30% gaf de voorkeur aan de feitelijke schoonheid, 70% van de aanwezigen gaf prioriteit aan een positieve beleving. Hoe kun je de beleving van de openbare ruimte op een positieve manier beïnvloeden?

“Afvalcoaches in Veenendaal laten kinderen met zichtbare hesjes in hotspot wijken afval prikken bij pmd locaties. Hiermee bereiken ze ook de ouders.” 

 • Extra aandacht voor een probleem maakt het probleem groter, en extra aandacht voor een oplossing maakt de oplossing belangrijker. Breng daarom het “positieve” in beeld

 • Haal de zwakste schakel weg, deze heeft een enorme invloed op de beleving.

 • Maak de sociale norm zichtbaar.

 • Het inzetten van handhaving kan een negatieve invloed hebben op het sociale karakter van een wijk. Het geeft het idee dat er in de buurt mensen zitten die het niet zo nauw nemen met de normen.

 • Maak betrokkenheid en participatie zichtbaar.

 • Maak gebruik van het feit dat mensen gevoelig zijn voor vergelijking.

 • Beïnvloeding werkt het best dichtbij en op een logische plek in de openbare ruimte. Voor schoon is dit de afvalbak

 

3 pitches

Ook waren er drie pitches van afvalbakken die de beleving beïnvloeden:

1. De Trash Tree

2. De Interactieve bak van Xander Abbink

3. De winnende circulaire bak

 

Bekijk hier de presentatie


 • Storytelling: meer inzet met een goed verhaal

Een goed verhaal helpt je om bewoners in actie te krijgen voor zwerfafval. Verhalen helpen ons iets te onthouden, iets te begrijpen, het geeft ons houvast, maakt het hanteerbaar, overtuigt en verbindt.  Met een aantal verteltips kom je tot een krachtig verhaal. 

 

'De kracht van verhalen'

“Maak gebruik van de kracht van verhalen om mensen voor zwerfafval in beweging te krijgen”, zegt communicatiecoördinator Asker Dekker. "Ik kan het hebben over jouw colbert, maar ook over jouw goedzittende, warmbruine, wollen colbert. De luisteraar pikt slechts 7% van je inhoud op, dus denk goed aan de auditieve en visuele kant van je verhaal. Sta stevig, maak gebruik van je lichaam en je stem.”

'Over jou'

"Wie is wij hier? Ik zie alleen jou, heb het over ik! Zorg dat je verhaal over jou gaat: ik is belangrijk. Stap in het verhaal, vertel in beelden, geef relevante details over geuren, kleuren enzovoorts. Overdrijf en maak het spannend.”
 

'Narratieve elementen'

"Zorg voor shiny eyes bij de ander. Een goed verhaal bestaat uit een aantal narratieve elementen: een held, gangmaker, begunstigde, hulp en tegenslag én een morele vraag."

Bekijk hier de presentatie

 

Meld u aan voor het digitaal magazine

Altijd op de hoogte van het laatste zwerfafvalnieuws.