Sessies

Gedurende de dag worden er in drie ronden 15 verschillende sessies aangeboden.

Ronde 1: van 10.00 tot 11.15 uur


 • Sessie 1: Gemeente aan het woord: Datagestuurd Reinigen, door gemeente Rotterdam
  Als eerste gemeente van Nederland introduceerde Rotterdam het Datagestuurd Reinigen. Dat betekent: daar schoonmaken waar het nodig is. Proactief, risico gestuurd en op basis van data-analyse. Laatje inspireren door André van der Lee, teammanager van het datagestuurd reinigen, die een kijkje geeft in het proces en de handige tools die speciaal hiervoor ontwikkeld zijn.
  Spreker: André van der Lee en Robin Wallach (gemeente Rotterdam)


 • Sessie 2: Gemeente aan het woord: Experimenteren met de overdracht van onderhoudswerkzaamheden zwerfafval en groen: Maatwerk naar wijk, door gemeente Leeuwarden
  In de gemeente Leeuwarden wordt sinds 2015 geëxperimenteerd met de pilot ‘overdacht eenvoudige onderhoudswerkzaamheden’. Een project waarbij eenvoudige onderhoudswerkzaamheden op gebied van zwerfafval en groen worden overgedragen aan bewoners en organisaties. Inmiddels is bijna één derde deel van de stad hierbij betrokken. Een overdracht op deze schaal is uniek te noemen voor Nederland! We merken dat een fysiek doel, een schone wijk, veel baat oplevert op het sociale vlak. Daarnaast heeft de gemeente een systematiek ontwikkeld met vergoedingen, advies en kwartaaloverleg met bewoners en organisaties. Uitgangspunt is het te behalen niveau van het onderhoud zoals dat afgesproken is met de raad. Tijdens deze sessie hoor je alles over hoe dit ‘Maatwerk naar wijk’ is ontstaan en wat de ervaringen van de gemeente tot nu toe zijn.
  Sprekers: Hilde van der Iest en Bram Bleeker (gemeente Leeuwarden)


 • Sessie 3: Talkshow: Schoon is de norm
  Tijdens deze talkshow worden, onder leiding van tafelhost Kim Coppes, de laatste actualiteiten besproken rondom zwerfafval en schoon. Aan tafel schuiven het Ministerie I&W, Stichting Nederland Schoon en de NVRD aan om met elkaar de laatste trends en ontwikkelingen te bespreken. Uiteraard is er ruimte voor vragen uit het publiek.
  Sprekers: tafelhost Kim Coppes, Wytske van der Mei (Ministerie I&W), Helene van Zutphen (NederlandSchoon) en Olaf Prinsen (NVRD)

 • Sessie 4: Sturen op beleving: Nieuwe kansen voor meer tevreden inwoners
  Worden je inspanningen om de gemeente schoon te houden beloond met tevreden bewoners? Hoe stuur jij op beleving bij reiniging en schoonhouden van de openbare ruimte? Hoe zorg je dat een schonere omgeving ook zo wordt beleefd? Hoe kun je dit het beste meten? En wat kun je leren van collegagemeenten?

  Addie Weenk van Rijkswaterstaat en belevingexpert Kees Keizer van de Rijksuniversiteit Groningen vertalen actuele kennis over beleving naar praktische toepassingen in het schoondomein. In deze sessie komen de praktische do’s en don’ts aan bod, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van gemeenten. We nemen jullie mee op reis en horen ook graag jullie vragen, ervaringen en behoeften op dit gebied. Sprekers: Addie Weenk (Rijkswaterstaat) en belevingexperts Kees Keizer (Rijksuniversiteit Groningen)


 • Sessie 5: Vraag maar raak: Hoe zet jij de zwerfafvalvergoeding in voor jouw gemeente?
  Vanaf 1 november 2018 kun je weer nieuwe plannen indienen voor de zwerfafvalvergoeding in 2019. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Wat zijn de regels? Welke middelen kun je allemaal inzetten om het zwerfafval in jouw gemeente aan te pakken? En krijg je hier dan hulp bij? Tijdens deze sessie worden al deze vragen beantwoord door de gemeente adviseur van NederlandSchoon. Daarnaast is er ook een gemeente aanwezig die haar ervaringen deelt uit de praktijk.
  Sprekers: Anja Bouma (gemeente adviseur NederlandSchoon)

Ronde 2: van 11.45 tot 13.00 uur


 • Sessie 6: Gemeente aan het woord: Keischoon033 - Amersfoort pakt samen met de stad zwerfafval aan, door gemeente Amersfoort
  Gemeente Amersfoort werk bij de aanpak van zwerfafval in de stad nauw samen met Stichting Matchpoint, partner voor betrokken ondernemen in de stad. Uit deze samenwerking zijn succesvolle projecten voortgekomen met scholen, winkelcentra, gebiedsbeheerders en bedrijven. Tijdens deze sessie presenteren we de aanpak en succesfactoren. Ben je op zoek naar inspiratie voor het betrekken van partijen in je stad bij de aanpak van zwerfafval, stel je vragen dan tijdens deze sessie!
  Sprekers: Saskia van Dijk (Intermediair Betrokken Ondernemen, Stichting Matchpoint) en Xavier Maurer (projectleider Keischoon033, gemeente Amersfoort)


 • Sessie 7: Gemeente aan het woord: Statiegeldbekers op festivals, door gemeente Amsterdam en Green Events
  Steeds meer festivals gaan over op statiegeldbekers. Die hardcups worden hergebruikt en daardoor ontstaat er minder afval. En wat blijkt: waar ze worden gebruikt is ook minder zwerfafval. Twee vliegen in één klap! De statiegeld hardcup is één van de resultaten van de green deal Afvalvrije Festivals, die Rijkwaterstaat namens het ministerie van I&W begeleidt. De gemeente Amsterdam verplicht organisatoren van evenementen om per 2020 met een herbruikbare beker te werken. Wie volgt?

  Emiel de Booij van de gemeente Amsterdam vertelt hoe ze dit in de evenementenhoofdstad realiseren. Paul Schurink van Green Events praat je bij over de green deal en het voordeel hiervan voor gemeenten. Ze dagen je uit om dit ook in jouw gemeente te doen. Stel al je vragen!
  Sprekers: Emiel de Booij (gemeente Amsterdam) en Lyke Poortvliet (Green Events)


 • Sessie 8: Talkshow: Gemeente aan de slag met zwerfafval
  Tijdens deze talkshow bespreekt tafelhost Kim Coppes met haar tafelgasten wat dé manieren zijn voor gemeenten om een zo schoon mogelijke leefomgeving te creëren. Welke middelen kunnen worden ingezet? Meer afvalbakken? Streng handhaven? Welke middelen zijn effectief? En welke niet! Aan tafel gemeenteadviseur Fabienne Mantes, wethouder Jaap van Veen van de gemeente Heerenveen, gedragspsycholoog Lotte Spijkerman en onze Belgische collega Eva Gijsegom van de Mooimakers.
  Sprekers: tafelhost Kim Coppes, gemeenteadviseur Fabienne Mantes (NederlandSchoon), Jaap van Veen (wethouder gemeente Heerenveen), gedragspsycholoog Lotte Spijkerman (D&B) en Eva Gijsegom (Mooimakers)


 • Sessie 9: Het rendement van Schone Rivierennetwerken
  Het opruimen en schoonhouden van rivieren gebeurt al op veel plekken in samenwerkingsverbanden van IVN, gemeenten, Rijkwaterstaat en een groot aantal andere stakeholders. Zij worden ook wel Schone Rivierennetwerken genoemd. De Schone Maas is hét voorbeeld. Inmiddels zijn acht netwerken langs de grote rivieren actief. Rijkswaterstaat faciliteert de netwerken met de zwerfafvalophaalregeling. Daarmee wordt het ingezamelde afval afgevoerd.

  Tijdens deze sessie wordt de succesvolle schone rivierenaanpak gepresenteerd, waarin steeds meer gemeenten met andere stakeholders samen met inwoners het afval langs oevers van rivieren opruimen. We gaan in op de randvoorwaarden en succesfactoren. Vervolgens zijn de vragen: Hoe kan dit succes uitbreiden? Kan het ook voor zwerfafval langs de kleine waterlopen? En kun je de focus verbreden en naast opruimen ook andere maatregelen nemen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en welke afspraken kunnen worden gemaakt? En hoe blijft de energie in het samenwerkingsverband?
  Sprekers: Marjan Poortinga (Rijkwaterstaat) en Joost Barendrecht (IVN)


 • Sessie 10: Monitoring van zwerfafval en beleidsontwikkeling
  Wordt Nederland schoner? Een vraag die, zeker op politiek niveau, vaak wordt gesteld. Zwerfafval staat immers hoog op de ladder van ergernissen. En dus meten we hoeveel zwerfafval er ligt en vragen we naar de beleving van mensen. We richten ons vooral op leefbaarheid.

  Maar het effect van zwerfafval beperkt zich niet tot leefbaarheid. Zwerfafval kost ook geld, heeft invloed op gezondheid van mens en dier en zwerfafval veroorzaakt een lekstroom uit de circulaire economie. Tijd dus voor een bredere monitoring die inzicht geeft in de effecten van zwerfafval, en kan worden gebruikt om landelijk beleid te formuleren en de effecten ervan te monitoren.

  In deze sessie presenteren we de eerste resultaten van de nieuwe monitor voor zwerfafval die vanuit het Landelijke Aanpak Zwerfafval wordt ontwikkeld en bespreken we opzet en haalbaarheid. Verder gaat het gesprek in de sessie onder andere over hoe de monitor goed bruikbaar is voor meerdere partners. Wanneer hebben gemeenten en andere gebiedsbeheerders er wat aan? Kunnen ook zij meetgegevens aanleveren? En wanneer zijn we tevreden; wanneer is het schoon genoeg? Hoe zouden landelijke en lokale doelstellingen eruit kunnen zien?
  Sprekers: Cees Riksen (Rijkswaterstaat) en Geert Warringa (CE Delft)

 Ronde 3: van 14.45 tot 16.00 uur


 • Sessie 11: Gemeente aan het woord: Plastic is geen zwerfafval, maar grondstof, door de gemeente Hof van Twente
  Het initiatief Hof van Plastic heeft de Duurzaamheidsprijs 2017-2018 in de gemeente Hof van Twente gewonnen. Initiatiefnemer is Gerard ter Hofte uit Markelo. Hij ziet afval niet als afval, maar juist als grondstof. Daarvoor is hij gestart met het project (en beweging) Hof van Plastic. Met machines die ter plekke het 'zwerfafval' omzetten in nieuw plastic, wil Gerard ter Hofte bijdragen aan de bewustwording rondom dit thema. Zijn wens is om met mobiele machines langs festivals en markten te gaan waar iedereen zijn plastic in de machine kan gooien en er ter plekke bijvoorbeeld souvenirs van kan maken. Er wordt hard aan gewerkt om deze wens werkelijkheid te maken! In deze sessie worden deelnemers op een interactieve manier betrokken bij Hof van Plastic: de gedachte die erachter zit en simpelweg: aan de slag.
  Sprekers: Gerard ter Hofte (Hof van Plastic)


 • Sessie 12: Gemeente aan het woord: Bestuurlijk bewegen, door gemeente Valkenburg aan de Geul.
  Om zwerfafval binnen een gemeente goed aan te kunnen pakken is bestuurlijk draagvlak een must. Maar hoe overtuig je je bestuurder van de noodzaak? Wat is er nodig om de aanpak van zwerfafval binnen bestuurlijke beleidskaders te borgen zodat het structurele aandacht krijgt? Wethouder Remy Meijers van de gemeente Valkenburg aan de Geul neemt je tijdens deze sessie mee aan de hand van de checklist: bestuurlijk bewegen. Uiteraard is er tijdens deze sessie ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Vraag deze ploggende wethouder het hemd van het lijf! Waarom is hij wél in beweging gekomen? En hoe krijg je dit voor elkaar bij jouw bestuurder?
  Spreker: Remy Meijers (wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul)


 • Sessie 13: Talkshow: Nederland Schoon in gesprek met het bedrijfsleven
  Stichting Nederland Schoon gaat tijdens deze sessie in gesprek met het verpakkende bedrijfsleven. Onder begeleiding van tafelhost Kim Coppes wordt besproken wat gemeenten van het bedrijfsleven kan verwachten als het gaat om zwerfafval. En visa versa! Doel van deze talkshow is dat gemeenten en bedrijven elkaar ná deze sessie nog meer gaan opzoeken en gaan samenwerken. Want samen houden we Nederland schoon. 
  Sprekers: tafelhost Kim Coppes, Helene van Zutphen (NederlandSchoon), Robert Seegers (Coca-Cola), Ferry Stevens (Febo beheer), Michael van Gerven en Rutger Dobbinga (Ahold)


 • Sessie 14: De schoon-basis op orde, Welke maatregelen pas jij toe en wat zouden jouw collega’s moeten doen?
  De economie draait weer op volle toeren en alles lijkt beter te gaan. Maar ben je tevreden over hoe schoon je gemeente is? Wat vind je dat iedere gemeente minimaal zou moeten doen? Wat betekent de ‘basis op orde’: hoeveel afvalbakken en moeten ze felgroen zijn, standaard hardcups tijdens evenementen of statiegeld, hoe vaak moet je reinigen en monitoren ect etc? Tijdens deze sessie laten we je zien welke concrete zwerfafvalmaatregelen er allemaal mogelijk zijn. En gaan we met je in gesprek over wat jij vindt dat een gemeente minimaal zou moeten doen voor een schoon beheer.
  Sprekers: Stefan van der Wal (Rijkswaterstaat) en Addie Weenk (Rijkswaterstaat)


 • Sessie 15: Vraag maar raak: Hoe zet jij de zwerfafvalvergoeding in voor jouw gemeente?
  Vanaf 1 november 2018 kun je weer nieuwe plannen indienen voor de zwerfafvalvergoeding in 2019. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Wat zijn de regels? Welke middelen kun je allemaal inzetten om het zwerfafval in jouw gemeente aan te pakken? En krijg je hier dan hulp bij? Tijdens deze sessie worden al deze vragen beantwoord door de gemeente adviseur van NederlandSchoon. Daarnaast is er ook een gemeente aanwezig die haar ervaringen deelt uit de praktijk.
  Sprekers: Marcel Stukker (gemeente adviseur NederlandSchoon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld u aan voor het digitaal magazine

Altijd op de hoogte van het laatste zwerfafvalnieuws.